Rozhovor: Ing. Martin Maršík, Ph.D.

Ke čtvrtému adventu jsme si pro Vás připravili malý dárek. Od dnešního dne pro vás budeme postupně prostřednictvím krátkých rozhovorů představovat učitelský sbor včetně pracovníků Biskupského gymnázia. Jako prvního jsme nemohli oslovit nikoho jiného než našeho pana ředitele Ing. Martina Maršíka, Ph.D.
Jaká byla Vaše cesta k tomu stát se ředitelem naší školy?
V prvé řadě bych chtěl říci, že je pro mne velká zodpovědnost a potěšení vést největší vzdělávací instituci v České republice. Nyní k Vaší otázce – ředitel školy je jmenován na základě výsledku konkurzního řízení. K tomuto řízení musíte předložit vizi rozvoje školy a tuto vizi před komisí obhájit. Myslím, že mi při zpracování této vize pomohl i můj předchozí, poměrně pestrý profesní život. Od ukončení studií jsem totiž postupně pracoval jako počítačový technik, vědecký pracovník, odborný asistent na VŠ, středoškolský pedagog, zaměstnanec MZV a náměstek primátora. Určitě mi v mém nadhledu pomohly i dlouhodobé pobyty v zahraničí v Austrálii, Číně a Kuvajtu.
Co Vás na této práci nejvíc baví?
Že je to práce, která má smysl.
Jak profesně náročné je být v čele Biskupského gymnázia?
V současné době není schopen jeden člověk pobrat veškerou problematiku, která k řízení školy patří. Dle mého názoru musí mít ředitel takto velké instituce přehled, ale podrobnou znalost svých oblastí musí mít jednotliví zástupci ředitele. Takže je velmi důležité, jaké si ředitel školy vybere své nejbližší spolupracovníky.
Chtěl bych zdůraznit, že úkolem ředitele je samozřejmě vést školu, ale je také nutné, aby byl vidět na veřejnosti a měl přehled o dotačních titulech a celkových záměrech kraje a města v oblasti školství.
Byl pro vás minulý rok vzhledem k distanční výuce ten nejobtížnější?
Ne, nemyslím si. Pro mne osobně byl nejobtížnější můj první rok ve funkci ředitele. Nikoho jsem na škole neznal, nevěděl jsem, na koho se mohu spolehnout, neznal jsem podrobně celý pedagogický proces na CZŠ a na Bigy. Minulý rok obtížný byl, ale myslím, že jsme ho zvládli velmi dobře.
Jste prý vášnivým sportovcem. Jaký druh sportu preferujete?
Teď už bohužel jenom chůzi a lehký běh.
Co byste Bigy a jeho studentům popřál do letošního roku?
Moc bych si přál, abychom i nadále společně tvořili společenství, které bude přátelské pro každého, a aby se všichni, a tím myslím jak studenty, tak učitele, do školy těšili. Chtěl bych, aby naši absolventi byli pořád stejně úspěšní, tak jako jsou doposud.
Vážení a milí přátelé a příznivci BIGY, přeji Vám požehnané Vánoce!