Přijímací zkoušky nanečisto

Výsledky:

icopdf8leté studium

icopdf6leté studium

icopdf4leté studium


Příprava na přijímací zkoušky na Biskupském gymnáziu
v autentickém prostředí školy pro školní rok 2022/23

Vážení uchazeči o čtyřleté, šestileté, šestileté bilingvní a osmileté studium na našem gymnáziu,

naše škola by vám chtěla umožnit vyzkoušet si přijímací zkoušky v reálném prostředí. Zadání zkoušek nanečisto je poskytnuto organizací CERMAT a je na všech středních školách stejné. Zkoušky nanečisto proběhnou za stejných podmínek jako zkoušky skutečné.  Skládají se ze dvou částí: didaktického testu z českého jazyka, který bude trvat 60 minut a z didaktického testu z matematiky, který bude trvat 70 minut. Za každý test lze dosáhnout maximálně 50 bodů. Naši vyučující opraví záznamové archy podle kritérií poskytnutých CERMATEM. Záznamové archy zůstanou ve škole. Na webových stránkách školy vás seznámíme s ohodnocením vašich testů. Hodnocení bude anonymní, bude uvedeno pod registračními čísly, která obdržíte před zadáním první zkoušky.

K přijímacím zkouškám nanečisto se lze přihlásit do 12. 1. 2022 přes následující formulář: 

Zároveň uhraďte do 12. ledna 2022 částku 299  Kč za zkoušky nanečisto na účet Biskupského gymnázia:  98444231/0100, do zprávy příjemci uveďte: PZN, příjmení a jméno uchazeče.

Na zkoušku si s sebou přineste psací a rýsovací potřeby (modrá nebo černá propiska, tužka, guma, pravítko, kružítko, pro čtyřletý obor ještě úhloměr).

Termín jednotných přijímacích zkoušek nanečisto pro všechny čtyři obory studia: sobota 15. ledna 2022.

Časový plán

Příchod do budovy školy a seznámení se s rozpisem učeben pro jednotlivé obory: 09:30
Prezence, přidělení registračních čísel, vysvětlení, kontrola pomůcek: 09:45 – 10:00
Didaktický test z matematika: 10:00 – 11:10
Přestávka: 11:10 – 11:30
Didaktický test z českého jazyka: 11:30 –  12:30

Zadání didaktických testů a klíče správných řešení si po zkoušce odnesete domů.


 

Biskupské gymnázium bude následně pořádat přípravné kurzy na přijímací zkoušky pro zájemce o studium.