Rámcový harmonogram školního roku 2021/2022

ZÁŘÍ

29.8.-4.9. Sportovně turistický kurz Krkonoše (2.C, 6.A)
1.9. Začátek vyučování ve školním roce 2021/2022
4.-10.9. Sportovně turistický kurz Krkonoše (4.E, 4.N)
6.-10.9. Cyklokurz Nová Pec (1.C, 3.E, 3.F, 3.N, 5.A)
7.9. Nadační fond Českého rozhlasu – Světluška
9.9. Ekotým – přednáška (1.F, 1.N, 2.A, 2.E, 2.F, 3.A)
10.9. Ekotým – přednáška (1.A, 1.E, 2.N)
13. a 14.9. Adaptační kurz Ktiš (1.A)
14.9. Styly učení – KPPP (1.E, 1.F, 2.E, 2.F, 2.N)
14. a 15.9. Adaptační kurz Ktiš (1.N)
15.9. Planetárium ČB (6.A)
15. a 16.9. Adaptační kurz Ktiš (1.E, 1.F)
17.9. Školní mše svatá
20.9. Objev mediální gramotnost! (1.E, 1.F, 2.A)
20. a 21.9. Jeden svět na školách – Studentské volby
20. a 21.9. Doplňovací volby studentů do školské rady
21.-23.9. TALENT AKADEMIE 4
22.9. Mezinárodní den jazyků (4.N, 6.A)
23.9. Návštěva knihovny (2.A)
23.9. Návštěva velvyslance Peru (3.E, 4.E, 5.E, 6.E)
23.9. Objev mediální gramotnost! (1.A, 1.N)
27.9. Ředitelské volno
28.9. Státní svátek – Den české státnosti
do 30.9. MŠMT upřesní termín přijímacích zkoušek na SŠ

 

ŘÍJEN

4.10. Přednáška JU – studium germanistiky (4.C, 5.N, 8.A)
5.10. Návštěva knihovny (1.N)
7.10. Jihočeské muzeum – Co přinesla dálnice v jižních Čechách (3.E)
12.10. Jihočeské muzeum – přednáška o pravěku (3.N, 5.A)
13.10. Jihočeské muzeum – přednáška o pravěku (1.C)
14.10. Jihočeské muzeum – přednáška o pravěku (3.F)
18.10. Mezinárodní den potravin (2.E, 3.E)
26.10. Exkurze Linz – Voestalpine (SCh předmaturitní a maturitní)
27. a 29.10 Podzimní prázdniny
28.10. Státní svátek – Den vzniku Československa
Další akce: Odevzdání přihlášek k DSD I (3.C. 4.N, 5.A)
Festival Bonjour Budějovice – setkání se spisovatelkou Lenkou Civade
Mikrobiologický ústav ČSAV Třeboň (4.E)
Planetárium ČB s katedrou fyziky (3.E)
Exkurze Český Krumlov (SD předmaturitní)

Exkurze Jihočeské muzeum – archeologie (1.A)

Jihočeské muzeum – Volný čas ženy v 19. století (4.E)
OA ČB – Knižní vazby a paleografie (6.A)
říjen/listopad Anatomický ústav při 1. LF (SBi maturitní)
říjen/listopad Státní okresní archiv ČB (1.C, 3.E, 3.N, 5.A)

 

LISTOPAD

3.11. Modrá pomněnka – základy první pomoci (2.E, 2.F, 2.N, 4.A)
3.11. Workshop španělského jazyka za účasti španělského velvyslanectví
5.11. DSD II – pilotní zkouška (4.C, 6.N, 8.A)
7.-13.11. Seminář v Německu (Německý diplom)
9.11. Malé divadlo (1.A, 2.A)
11.11. Praha – divadelní představení (3.A)
17.11. Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii
23.11. Pedagogická rada + Konzultační odpoledne
24.11. DSD II – písemná zkouška (4.C, 6.N, 8.A)
25. a 26.11. Exkurze Vídeň (2.N, 3.N, 5.A, 6.A, 3.C)
30.11. FCE
Další akce: DELF
Festival Francouzský podzim – filmové představení
Hydrobiologický ústav (1.C)
Parazitologický ústav + molekulární biologie (SBi předmaturitní)
Měsíc filmu na školách
Skrytá reklama a manipulace (2.E, 2.F, 2.N, 3.A)
Hodnota lidského života
Jihočeské muzeum – Co přinesla dálnice v jižních Čechách (4.A)
Jihočeské muzeum – Volný čas ženy v 19. století (4.A)
OA Český Krumlov – prohlídka města s výkladem (2.C)
OA ČB – výklad (4.C)
listopad/prosinec Chemický ústav UK v Praze – periodická tabulka (1.F, 1.N, 3.A)
listopad/prosinec Exkurze Pasov – barokní památky (1.N)

 

PROSINEC

1.12. Bible – přednáška (3.E)
3.12. Mezinárodní den osob se zdravotním postižením (1.E, 4.E)
4.12. CAE
6.12. Eurolyra
9.12. DSD II – písemná zkouška, náhradní termín
9.12. Praha – divadelní představení (7.A)
13.-15.12. DSD II – ústní zkouška (4.C, 6.N, 8.A)
21.12. Školní florbalový turnaj
22.12. Školní mše
23.12.-2.1. Vánoční prázdniny
Další akce: Exkurze Pasov (1.N, 4.A)
Haus der Natur Salzburg (2.C, 4.E, 4.N, 6.A)
Internetová matematická olympiáda
Praha – divadelní představení (3.C)
Magistrát ČB (6.A)
Neviditelná výstava Praha (1.C)
Parlament ČR (4.E)
Exkurze Praha (SD předmaturitní)
Jihočeské muzeum – Volný čas ženy v 19. století (3.E)
Schwarzenberské Vánoce Třeboň (1.N)
Památník heydrichiády Praha (4.A)
Fiesta pro bilingvní třídy
Lyžařský kurz (bude upřesněno)

 

LEDEN

3.1. Začátek vyučování v roce 2022
7.1. Maturitní ples třídy 6.N
11.1. Problematika rasismu a antisemitismu (4.A)
13.1. Problematika rasismu a antisemitismu (4.E)
14.1. Maturitní ples 8.A
24.1. Do 12:00 ukončení klasifikace a export docházky (zapsané v Bakalářích)
25.1. Klasifikační pedagogická rada
27.1. Maturitní ples třídy 8.B
31.1. Předání výpisu vysvědčení za první pololetí
Další akce: Olympiáda ve francouzském jazyce – školní kolo
Biologická olympiáda – školní kolo (kat. C, D – nižší gymnázium)
Matematická olympiáda – školní kolo (kat. B, C)
Matematická olympiáda – okresní kolo (kat. Z9)
Pythagoriáda – školní kolo
Internetová matematická olympiáda
Techmánie Plzeň (2.A, 4.A)
Jaderná elektrárna Temelín (SFy předmaturitní)
Malé divadlo (2.N, 4.A)
Vojna Příbram (1.E, 1.F, 2.E, 2.F, 2.N)
Řím (5.E)
Přednáška o ruských gulazích (8.A, 8.B)
Lyžařský kurz (bude upřesněno)

 

ÚNOR

4.2. Pololetní prázdniny
11.2. Školní mše svatá pro třídu 2.N
10.2. MAturitní ples třídy 6.E
18.2. Školní mše svatá pro Gymnázium J. V. Jirsíka
22.2. Maturitní ples třídy 4.C
25.2. Školní mše svatá pro třídu 5.E
28.2-6.3. Jarní prázdniny
Další akce: Olympiáda v německém jazyce
DSD I – pilotní zkouška (3.C, 4.N, 5.A)
Soutěž Frankofonie
Biologická olympiáda – školní kolo (kat. A, B – vyšší gymnázium)
Den na FF JU
Neviditelná výstava Praha (3.A)
Institut Cervantes Praha (3.E)

 

 

BŘEZEN

9.3. DSD I – písemná zkouška (3.C, 4.N, 5.A)
11.3. Školní mše svatá pro třídu 3.A
14.3. Den matematiky
14.-18.3. DSD I – ústní zkouška (3.C, 4.N, 5.A)
18.3. Školní mše svatá pro „Zemědělku“ a „Zdrávku“
25.3. Školní mše svatá pro třídy 3.N a 5.N
Další akce: Olympiáda v německém jazyce
Olympiáda ve francouzském jazyce – krajské kolo
Den Frankofonie – akce ve spolupráci s Francouzskou aliancí
Matematická olympiáda – okresní kolo (kat. Z6, 7, 8)
Matematická olympiáda – krajské kolo (kat. Z9)
Matematická olympiáda – krajské kolo (kat. B, C)
Pythagoriáda – okresní kolo
Matematický klokan
Matematický náboj – Praha
ELI Beamlines Dolní Břežany (SFy maturitní)
Exkurze Mauthausen (1.N)
Exkurze Mauthausen (6.A)
Exkurze Mauthausen (SD maturitní)
Parlament ČR (7.A)

 

DUBEN

1.4. Školní mše svatá za maturanty
7.4. Bilingvní sekce – maturitní zkouška – comentario
8.4. Školní mše svatá za Gymnázium Jírovcova
12. – 13. 4. Přijímací zkoušky na čtyřletý obor (JPZ)
12.4. Pedagogická rada + Konzultační odpoledne
13.4. Školní mše
14.4. Velikonoční prázdniny
15.4. Státní svátek – Velký pátek
18.4. Státní svátek – Velikonoční pondělí
19. – 20.4. Přijímací zkoušky na šestiletý a osmiletý obor (JPZ)
22.4. Školní mše svatá pro třídu 2.A
22.4. Den knihy a Sant Jordi (4.E, 5.E)
25.-28.4. Písemné práce (společná část maturitní zkoušky)
26.4. Klasifikační pedagogická rada pro maturitní ročníky
29.4. Školní mše svatá pro třídy 3.F a 7.A
29.4. Ukončení školní docházky maturitních ročníků – předání vysvědčení
Další akce: Institut francais Praha
Biologická olympiáda – krajské kolo (kat. A, B)
Biologická olympiáda – okresní kolo (kat. C, D)
Lékařská přednáška – samovyšetření prsu a varlat (2.C, 4.E, 4.N, 6.A)
Úpravna vody v Plavu a čistička v Českém Vrbném (1.E, 1.F, 1.N, 3.A)
Techmánie Plzeň (2.E, 2N)
Exkurze Terezín (SZv)
Divadelní festival
Dějepisná exkurze (2.C, 4.E, 4.N, 6.A)
duben/květen Exkurze Praha (5.N)
duben/květen Muzeum koněspřežky (3.E)
duben/květen Exkurze Terezín (4.A)

 

KVĚTEN

2.-5.5. Didaktické testy (společná část maturitní zkoušky); nepovinná zkouška Matematika rozšiřující
6.5. Školní mše svatá pro třídu 4.N
13.5. Školní mše svatá pro třídu 2.C
16.-27.5. Ústní maturitní zkoušky (4.C, 6.G, 6.N, 8.A, 8.B)
20.5. Školní mše svatá pro třídu 6.A
27.5. Školní mše svatá pro třídu 3.C
Další akce: Botanická exkurze (2.E, 2.F, 2.N, 4.A)
Techmánie Plzeň (2.F)
Planetárium ČB (1.C, 3.E, 3.N, 5.A)
Pedagogicko-psychologická poradna (3.F, 5.A)
Projekt Příběhy našich sousedů
Exkurze Strasbourg (5.N)
květen/červen Španělská liga v ČB

 

ČERVEN

3.6. Školní mše svatá pro třídu 5.A
10.6. Školní mše svatá za dárce a dobrodince kostela sv. Rodiny
od 13.6. Školní výlety
27.6. Klasifikační pedagogická rada
29.6. Školní mše
30.6. Ukončení druhého pololetí – předání vysvědčení
Další akce: Geologická exkurze/Geologické sbírky Jihočeského muzea (1.E, 1.F, 1.N, 3.A)
ZOO Praha (3.E, 3.F, 3.N, 5.A)
Botanická exkurze/ Zoologická exkurze (SBi předmaturitní)
Sportovní kurz v Chorvatsku (bude upřesněno)
1.7. – 31.8. Hlavní prázdniny
Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne

ve středu 1. září 2022.