Historie a současnost

Historie současnost

V roce 1990 založil tehdejší budějovický biskup Miloslav Vlk v Českých Budějovicích Biskupské gymnázium Jana Nepomuka Neumanna. Škola tehdy neměla budovu a k výuce si prostory pronajímala.

V roce 1995 získala vlastní budovu, později i internát a školní jídelnu. Moderní přístavbou, půdními vestavbami a rekonstrukcemi historické budovy byla vytvořena kapacita pro 660 žáků. Pod jednou střechou tedy vzdělává, ubytovává a stravuje.

Od školního roku 2002/2003 se stala součástí Biskupského gymnázia i Církevní základní škola v Rudolfovské ulici s kapacitou 450 žáků v rozsahu 1. až 9. třída.

Svobodná volba mezi náboženstvím a etikou, kvalitní výuka jazyků, možnost širokého výběru volitelných seminářů, vybavení moderními počítači a volný přístup na Internet, to vše tvoří typický profil školy. Během posledních dvou let studia si každý žák prostřednictvím seminářů vyprofiluje školu vpodstatě sám dle svého zaměření a potřeb. Znalost cizího jazyka nepovažujeme za cíl, ale chápeme ji jako nezbytný prostředek k pronikání do jednotlivých oborů prostřednictvím odborné literatury. Proto je vedle němčiny a dalších jazyků věnována náležitá péče především angličtině. Zajímavé sportovní akce, poznávací exkurze doma i v zahraničí a bohatá zájmová činnost vhodně doplňují studijní program.

Usilujeme o to, aby absolvent školy měl široký vzdělanostní rozhled, slušnou sumu vědomostí a uměl vyhledávat, třídit, využívat a aplikovat získané informace.

Pěstování kritického rozumu, pronikání do podstaty věcí, zájem o dobro, pravdu a krásu i cit pro spravedlnost a mravnost dokreslují snahu o profilaci absolventa školy.