Granty a dotace

Pro bližší informace klikněte na vybraný projekt:

Další dotační programy, do kterých je škola zapojena:

  • Excelence středních škol
  • Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením
  • Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk
  • Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením