Některé základní dokumenty k českým dějinám

Den 29. únor 2020 je dnem 100. výročí vydání první československé ústavy. K tomuto datu, které odkazuje na završení několikaletého procesu vzniku naší demokracie, jsme na web Biskupského gymnázia J. N. Neumanna umístili následující zásadní dokumenty, jež se zrodily na dlouhé cestě české společnosti k moderním standardům právního státu, lidských práv a občanské společnosti.

Kromě snahy poskytnout na snadno dostupném místě soubor těchto pramenů k dispozici studentům i dalším zájemcům, jsme narazili na skutečnost, že většina těchto dokumentů (s výjimkou nedávných právních norem) je publikována na různých místech v různých zněních, jejichž odchylky sahají od chyb písařských či typografických až po drobné změny významové. Každý ze zde zveřejněných textů jsme tedy podrobili textologické revizi s použitím vícerých zdrojů, přičemž ty nejrelevantnější uvádíme vždy za citovaným textem. Každému dokumentu také předchází stručný komentář, týkající se především geneze dokumentu. V budoucnu chceme soubor těchto dokumentů rozšířit.